Rekisteri­seloste

TIETOSUOJASELOSTEAsiakkaan gchockey.fi verkkosivuston käyttäjien henkilötiedot Päivitetty: 04.06.2020
RekisterinpitäjäAdmax Marketing Oy
Kotamäki 2
33960 Pirkkala
Sähköposti: miska@admax.fi
Puhelin: +358 44 2727 527
Rekisteröidyt henkilötOsa gchockey.fi verkkosivuston kävijöistä
Emme pyri keräämään mitään henkilötietoja paitsi silloin kuin tarkoituksella annat niitä meille. Verkkosivusto sisältää yhteydenottolomakkeen, jota voit käyttää välittääksesi yhteystietosi meille.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
 • Valintojesi (esimerkiksi kielivalinta) muistaminen
 • Yhteydenottopyyntöösi vastaaminen
 • Tilastolliset tarkoitukset, verkkosivuston kehittäminen ja hallinnointi, ml. Google Analytics-palvelun käyttö
Nämä tiedot eivät yleisesti mahdollista meille henkilön tunnistamista, emmekä pyri verkkosivustolla käyvien henkilöiden tunnistamiseen.
HenkilötietoryhmätRekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:
 • Kävijän meille yhteydenottopyyntölomakkeella antamat yhteystiedot
 • Siltä osin kuin poikkeuksellisesti meillä on mahdollisuus yhdistää nämä tiedot henkilötietoon: tiedot laitteestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaimestasi ja käyttöhistoriastasi tilastollisia kehitystarkoituksia varten
 • Nettikauppaan annetut tiedot
 • Lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa erikseen määritellyt muut palvelujen käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot
 • Tietoja käsitellään ainoastaan silloin ja siinä määrin kuin se on tarpeellista em. käsittelyn tarkoitusten kannalta.
Tietoja käsitellään ainoastaan silloin ja siinä määrin kuin se on tarpeellista em. käsittelyn tarkoitusten kannalta.
Käsittelyn oikeusperusteHenkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti:
 • Yhteystietolomakkeella kerätty tieto: käsittely on tarpeellista tehdäksemme pyytämäsi toimenpiteet ennen kuin mahdollisesti ryhdymme sopimussuhteeseen kanssasi
 • Verkkosivuston analytiikkadata: käsittely on tarpeellista perustuen oikeutettuihin etuihimme, jotta voimme kehittää ja ylläpitää verkkosivustoa ja ymmärtää kuinka verkkosivustoa käytetään
Säännönmukaiset tietolähteetTiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään.
Keräämme myös tietoja eväisteiden(1) avulla. Evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivustosta helppokäyttöisemmän käyttäjillemme, esimerkiksi muistamalla tekemäsi valinnat verkkosivustollamme (esimerkiksi kielen valinta).
(1) Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi. Eväste mahdollistaa, että verkkosivustomme erottaa laitteesi. Voit kieltäytyä vastaanottamasta evästeitä ja poistaa nykyiset evästeet muokkaamalla selaimesi evästeitä koskevia asetuksia. Selaimesi ohjeet sisältävät lisää neuvoja tähän liittyen.
Tietojen säilytysTietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on siihen ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.
Tietojen luovutuksetTietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville vastaanottajille siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten:
 • rekisterinpitäjän palveluntarjoajat verkkosivuston palveluntarjontaa varten, ml. Netpoint Oy:lle.
Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleHenkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
Tietojen suojausPääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja alihankkijoiden työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.
Rekisteröidyn oikeudetSovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö se rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta: www.tietosuoja.fi
Selosteen päivittäminenRekisterinpitäjä voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.