Takuu­ehdot

Uudella laitteella on 2 vuoden takuu. Takuukausi alkaa, kun tuote toimitetaan (”toimitus”). Säilytä ostokuitti (”kuitti”) todisteena ostoksesta takuukauden ajan. Todiste tuotteen ostamisesta on erittäin tärkeä takuuasioiden käsittelyn kannalta.

Mitä takuu kattaa?
Lain asettamien vaatimusten mukaisesti takuumme kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, joita tuotteessa on toimitushetkellä.

 • Takuuta ei voi siirtää.
 • Game Changerin tai yksittäisten osien takuu mitätöityy, jos:
  • Game Changeria ei säilytetä tai hoideta ohjeiden mukaisesti.
  • Game Changeriin kiinnitetään osia tai siinä käytetään varaosia, jotka eivät ole valmistajan alkuperäisosia.
  • Game Changeria on käytetty väärin tai vaurioitettu tahallisesti.
 • Jos käyttöohjeita ei noudateta, niin takuu ja muut valmistajan vastuut laitteeseen liittyen raukeavat. Takuu raukeaa, jos korjauksia tai huoltotoimenpiteitä ei ole tehty asianmukaisesti.
  • Takuu raukeaa, jos Game Changeriin on tehty teknisiä muutoksia tai lisäyksiä.
  • Takuu ei kata vaurioita, mitkä johtuvat virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai liiallisesta käytöstä.